SARA HÅLLANDER COACH – FÖRELÄSARE – INSPIRATÖR

Relationer – på riktigt

”Vill du känna att du faktiskt kan påverka och få uppleva de relationer du längtar efter, både till dig själv och andra – på riktigt?”

”Vill du känna att du faktiskt kan påverka och få uppleva de relationer du längtar efter, både till dig själv och andra – på riktigt?”

Vad kan jag göra för dig/hjälpa dig med?
Förändring, val och beslut i livet

Har du tänkt på att Livet består av en mängd olika relationer?

Till vänner, föräldrar, chef, kollegor, partner, barn etc. Att livets mening egentligen handlar om de relationer vi har under vår tid här på jorden?

Reflekterar du över hur dina relationer påverkar ditt liv och ditt mående och vad du har för ansvar för att de ser ut som de gör? Vi har en benägenhet att skylla på andra när en relation skaver då det oftast tar emot att se sig själv i spegeln, men om vi undviker det kan konsekvensen bli att ingen förändring sker mer än att du troligtvis blir både bitter och besviken…

Utmaningen ligger i att först skapa en sund relation till dig själv för att sedan kunna ta ansvar för de relationer du har i ditt liv.

Först då har du möjlighet att fatta medvetna val och beslut som kan leda dig fram till sunda relationer – på riktigt!

Lär dig mer om mina tjänster

Vad kan jag göra för dig?

Coaching

Identifiera dina behov gällande relationen till dig själv och/eller andra. Vill du känna att du faktiskt kan påverka och få uppleva de relationer du längtar efter, både till dig själv och till andra.

Läs mer

Föreläsare

Som föreläsare har jag dels mina egna teman att utgå från men är också öppen inför att tillsammans med dig fånga upp de specifika behov du tänker att dina åhörare har.

Läs mer

Inspiratör

Vill du bolla tankar och idéer inför något du skulle vilja ge eller göra? Jag skapar gärna en halvdag /heldag för att ge input, motivation och inspiration genom gruppövningar/lekar/reflektion .

Läs mer
”Du hjälpte mig att tänka, och det var precis vad jag behövde”
Elisabeth, coachande samtal

Mina varmaste tack för att du lyssnat och trott på mig. Du gav mig ”verktygen” att snabbt bli hel igen!

Catharina , coachande samtal
RELATIONER

Den viktigaste relationen

Den viktigaste relationen

Relationer kan komma och gå under livet, men den viktigaste relationen är och förblir den till mig själv. Jag kan aldrig fly från den, jag måste möta mig själv varje dag.

Hur kan jag ta hand om det som format mig och finns i mitt bagage och som orsakar både mig och kanske även andra, lidande och smärta?

Hur kan jag bygga en sund självkänsla med utgångspunkt i respekt och kärlek till mig själv i första rummet?

Hur kan jag hålla balansen i en värld som på så många sätt påverkar den bild jag har av mig själv och mitt värde?