Sara Hållander

RELATIONER – PÅ RIKTIGT

Sara Hållander

COACH • FÖRELÄSARE • INSPIRATÖR

Har du tänkt på att Livet består av en mängd olika relationer? Till familj, vänner, chef, kollegor, partner, barn etc. Reflekterar du över hur dina relationer påverkar ditt liv och ditt mående och vad du har för ansvar för att de ser ut som de gör? Vi har en benägenhet att skylla på andra när en relation skaver då det oftast tar emot att se sig själv i spegeln, men om vi undviker det kan konsekvensen bli att ingen förändring sker mer än att du troligtvis blir både bitter och besviken…

Utmaningen ligger i att först skapa en sund relation till dig själv för att sedan kunna ta ansvar för de relationer du har i ditt liv.

Först då har du möjlighet att fatta medvetna val och beslut som kan leda dig fram till sunda relationer – på riktigt!

Om mig

Jag har alltid tagit Livet på största allvar och genom allt jag själv mött och upplevt haft som största motor att FÖRSTÅ oss människor. Förstå våra beteenden, behov och drivkrafter/motkrafter. En utmaning som kan tyckas tuff och svår men som varit och är en fantastisk resa och lärdom! Det innebär för mig ett ständigt växande som ger insikter och verktyg för att hantera och förhålla mig till min omvärld och mina relationer – på riktigt!

I grunden är jag socionom men har även läst teologi och organisation & ledarskap. Under nästan 20 år arbetade jag inom stat och kommun med socialt arbete på olika sätt. Jag har arbetat med kriminella i Stockholm och Dublin, med arbetslösa ungdomar i Karlskrona, med långtidsarbetslösa i Halmstad och mycket mer…

De senaste åren har jag arbetat som organisationskonsult med mycket fokus på grupputveckling, stress och konflikter. Jag har där förstått att min bakgrund, erfarenhet och person är en enorm tillgång när det kommer till att motivera och inspirera människor att ta ansvar för sina relationer.

I grunden är jag socionom men har även läst teologi och organisation & ledarskap. Under nästan 20 år arbetade jag inom stat och kommun med socialt arbete på olika sätt. Jag har arbetat med kriminella i Stockholm och Dublin, med arbetslösa ungdomar i Karlskrona, med långtidsarbetslösa i Halmstad och mycket mer…

De senaste åren har jag arbetat som organisationskonsult med mycket fokus på grupputveckling. stress och konflikter. Jag har där förstått att min bakgrund, erfarenhet och person är en enorm tillgång när det kommer till att motivera och inspirera människor att ta ansvar för sina relationer.

Vad kan jag göra för dig?

Känner du att du inte riktigt tycker om dig själv? Att du inte är den person som du skulle vilja vara? Att du ibland inte förstår varför du beter dig på ett sätt mot andra när du egentligen längtar efter att kunna bete dig på ett helt annat? Önskar du att Livet var lättare och inte så krångligt och svårt när det kommer till relationer?

Längtar du efter att våga ta tag i den där surdegen som ligger som en våt filt över någon viktig relation? Vill du hitta ett sätt att nå fram till din partner/dina föräldrar/dina barn när ni fastnar i meningslösa diskussioner och gräl? Önskar du att du hade djupare relationer till dina vänner/din partner, där du kan ge och ta emot konkret stöd, uppmuntran och kärlek?

Vill du känna att du faktiskt kan påverka och få uppleva de relationer du längtar efter, både till dig själv och andra – på riktigt?

coach

COACH

Som coach hjälper jag dig att kartlägga och identifiera dina behov gällande relationen till dig själv och/eller andra. Jag hjälper dig att formulera dina önskemål för att sedan stötta och vägleda dig under resans gång mot målet. Du kan välja att göra det via nätet, telefon eller live, ensam eller tillsammans med någon som du vill förändra/utveckla din relation med.

En förutsättning för coachning är att du är villig och öppen att arbeta med en förändring av dig/ditt liv.

föreläsare

FÖRELÄSARE

Som föreläsare har jag dels mina egna att teman att utgå från men är också öppen inför att tillsammans med dig fånga upp de specifika behov du tänker att dina åhörare har.

Mitt specialområde är stress/balans i livet – alltså utmaningen i att stå fast rotad i sig själv en värld som är i ständig förändring och ofta och på många sätt påverkar oss, inte alltid på ett positivt sätt. Jag talar om grunden till vår inre kompass, vår självinsikt, och hur vi genom att ständigt ha fokus på ”ett öga inåt och ett öga utåt” kan sortera i andras behov kontra mina egna.

Ett annat område handlar om arbetsmiljö utifrån relationer, ansvar och roll. Hur viktigt det är att hålla balansen för att undvika både inre och yttre stress och att förutsättningen för att kunna hålla den balansen handlar om att vi har hittat och har koll på vår egen inre kompass.

inspiratör

INSPIRATÖR

Vill du bolla tankar och idéer inför något du skulle vilja ge/göra för dina medarbetare? Jag skapar gärna en halvdag/heldag för att ge input, motivation och inspiration genom gruppövningar/lekar/reflektion.

Kontakt
Tele: 076-243 87 09
mail: info@sarahallander.se