Jag har alltid tagit Livet på största allvar och genom allt  jag själv mött och upplevt haft en stor nyfikenhet i att FÖRSTÅ oss människor.

Förstå våra beteenden, behov och drivkrafter/motkrafter. En utmaning som kan tyckas tuff och svår men som varit och är en fantastisk resa och lärdom!

Det innebär för mig ett ständigt växande som ger insikter och verktyg för att hantera och förhålla mig till min omvärld och mina relationer – på riktigt!

SARA HÅLLANDER – COACH / FÖRELÄSARE / INSPIRATÖR

I grunden är jag socionom men har även läst teologi och organisation & ledarskap.  Under nästan 20 år arbetade jag inom stat och kommun  med socialt arbete i olika inriktningar. Jag har arbetat med kriminella i Stockholm och Halmstad, med långtidsplacerade barn i Dublin, med gymnasieungdomar i Karlskrona, och mycket mer…

De senaste åren har jag arbetat som organisationskonsult med mycket fokus på samtalsstöd/chefsstöd, grupputveckling, föreläsning och utbildning. Jag har där  förstått att min bakgrund, erfarenhet och person är en stor tillgång när det kommer till att motivera och inspirera människor att ta ansvar för sina relationer.

“Utmaningen ligger i att först skapa en sund relation till dig själv för att sedan kunna ta ansvar för de relationer du har i ditt liv.”

“Utmaningen ligger i att först skapa en sund relation till dig själv för att sedan kunna ta ansvar för de relationer du har i ditt liv.”

Först då har du möjlighet att fatta medvetna val och beslut som kan leda dig fram till sunda relationer – på riktigt!