Föreläsare

Som föreläsare har jag dels mina egna teman att utgå från men är också öppen inför att tillsammans med dig fånga upp de specifika behov du tänker att dina åhörare har.

Självledarskap: Mitt specialområde är stress/balans i livet – alltså utmaningen i att stå fast rotad i sig själv en värld som är i ständig förändring och ofta och på många sätt påverkar oss, inte alltid på ett positivt sätt. Jag talar om grunden till vår inre kompass, vår självinsikt, och hur vi genom att ständigt ha fokus på ”ett öga inåt och ett öga utåt” kan sortera i andras behov kontra mina egna.

Ett annat område handlar om Medarbetarskap utifrån roll, kommunikation, relationer och ansvar. Hur viktigt det är att vara medveten om att allt börjar och slutar med mig själv och att det handlar om att vi i Självledarskapet har hittat och har koll på vår egen inre kompass, som vi sedan navigerar med hjälp av även i arbetslivet.

Kontakta mig

Skolbesök

Då jag arbetat mycket med ungdomar besöker jag gärna skolor och vänder mig till både elever och lärare med föreläsning/wokshops utifrån t ex regeringens beslut om ny läroplan från hösten 2022 i ämnet ”sexualitet och samlevnad” som då ska förstärkas och utvecklas inom sexualitet, samtycke och relationer.

Citat ur pressmeddelande Utbildningsdepartementet 4 febr 2021 ”…främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val.”

Grunden till vår självkänsla

Jag har genom åren arbetat mycket med att försöka förstå grunden till vår självkänsla och utifrån det skapat bilder och undervisning i det jag menar är vårt viktigaste verktyg, nämligen självinsikt/medvetenhet.

Min erfarenhet är att vi så ofta krånglar till det som egentligen kan vara enkelt, just på grund av att vi inte är tillräckligt medvetna om bl a våra ”triggers” och drivkrafter.

Vi människors styrs i våra beteenden utifrån de känslor och tankar vi matar oss med och vad är då viktigare än att få insikt om dessa och vad de kommer från?

Hur kan jag ta hand om det som format mig och finns i mitt bagage och som orsakar både mig och andra lidande och smärta?
Hur kan jag bygga en sund självkänsla med utgångspunkt i respekt och kärlek till mig själv i första rummet?
Hur kan jag hålla balansen i en värld som på så många sätt påverkar den bild jag har av mig själv och mitt värde?
Med detta som utgångspunkt kan jag möta och samtala med ungdomar och vuxna i olika roller med syfte att medvetandegöra och förtydliga det egna ansvaret för hälsan och välbefinnandet.

Sekretess

För mig är det självklart att arbeta med det som finns i rummet.
Du ska som min kund/klient alltid känna dig helt trygg med att allt stannar kvar i rummet/min sekretess.

Sara Hållander – Relationer på riktigt