Föreläsare

Som föreläsare har jag dels mina egna teman att utgå från men är också öppen inför att tillsammans med dig fånga upp de specifika behov du tänker att dina åhörare har.

Mitt specialområde är stress/balans i livet – alltså utmaningen i att stå fast rotad i sig själv en värld som är i ständig förändring och ofta och på många sätt påverkar oss, inte alltid på ett positivt sätt. Jag talar om grunden till vår inre kompass, vår självinsikt, och hur vi genom att ständigt ha fokus på ”ett öga inåt och ett öga utåt” kan sortera i andras behov kontra mina egna.

Ett annat område handlar om arbetsmiljö utifrån relationer, ansvar och roll. Hur viktigt det är att hålla balansen för att undvika både inre och yttre stress och att förutsättningen för att kunna hålla den balansen handlar om att vi har hittat och har koll på vår egen inre kompass.

Kontakta mig

Sekretess

För mig är det självklart att arbeta med det som finns i rummet.
Du ska som min kund/klient alltid känna dig helt trygg med att allt stannar kvar i rummet/min sekretess.

Sara Hållander – Relationer på riktigt