Coaching / Chefscoaching

Som coach hjälper jag dig att kartlägga och identifiera dina behov gällande relationen till dig själv och/eller andra. Chefsstöd och coachning på flera nivåer. Jag hjälper dig att formulera dina önskemål för att sedan stötta och vägleda dig under resans gång mot målet.

Läs mer om coachning

Föreläsare

Som föreläsare har jag dels mina egna teman att utgå från men är också öppen inför att tillsammans med dig fånga upp de specifika behov du tänker att dina åhörare har. Mitt specialområde är stress/balans, utmaningen i att stå fast rotad i sig själv i en värld som är i ständig förändring.

Läs mer om föreläsning

Inspiratör

Vill du bolla tankar och idéer inför något du skulle vilja ge/göra för dina medarbetare? Jag skapar gärna en halvdag/heldag för att ge input, motivation och inspiration genom gruppövningar/lekar/
reflektion.

Läs mer om inspiration

RELATIONER

Den viktigaste relationen

Den viktigaste relationen

Relationer kan komma och gå under livet, men den viktigaste relationen är och förblir den till mig själv. Jag kan aldrig fly från den, jag måste möta mig själv varje dag.

Hur kan jag ta hand om det som format mig och finns i mitt bagage och som orsakar både mig och kanske även andra, lidande och smärta?

Hur kan jag bygga en sund självkänsla med utgångspunkt i respekt och kärlek till mig själv i första rummet?

Hur kan jag hålla balansen i en värld som på så många sätt påverkar den bild jag har av mig själv och mitt värde?